جستجو
Filters
Close

اکسیژن خودرو

سنسور اکسیژن خودرو

سنسور اکسیژن دارای گرم کن

سنسور اکسیژن تیتانیومی

سنسور اکسیژن زیر کونیومی

سنسور اکسیژن چگونه کار میکند؟ 

عملکرد سنسور اکسیژن

تعویض سنسور اکسیژن

سنسور اکسیژن در خودرو چه کاری انجام می دهد؟

سنسور اتومبیل

سنسور اکسیژن 206 

سنسور اکسیژن پراید

سنسور اکسیژن پژو

سنسور اکسیژن یکی از قطعات کوچک خودرو است که در عملکرد آن تاثیر زیادی دارد.این سنسور در سیستم کنترل سوخت نقشی اساسی را بازی می کند.سیستم کنترل سوخت با نمونه برداری از این سنسور  مقدار سوخت و دیگر عوامل را کنترل کند.سنسور اکسیژن  در واقع مقدار اکسیژن نسوخته در اگزوز را نشان می دهد و معادل میزان اکسیژن نسوخته ولتاژی تولید می کند که در کمترین غلظت اکسیژن 0.1 ولت و در بیشترین غلظت 0.9 ولت است.کامپیوتر خودرو از این سیگنال ولتاژی استفاده می کند تا بفهمد سوخت چگونه در سیلندر محترق شده است و پس از آن می تواند به بهترین شکل ممکن غلظت سوخت در برابر هوا را تعیین کند. به این ترتیب مصرف خودرو کم می شود و دود خروجی از اگزوز تمیزتر خواهد بود. در خودروهای پیشرفته تر امروزی که از سیستم OBD IIاستفاده می کنند یک سنسور اکسیژن هم بعد از کاتالیست قرار می گیرد تا راندمان این کاتالیست را مورد بررسی قرار دهد.

دسته بندی ها