جستجو
Filters
Close

فرکانس متر

فرکانس متر,فرکانس متر چیست؟,طریقه نصب فرکانس متر,نحوه کار فرکانس متر,فرکانس متر دیجیتال,

فرکانس متر وسیله ایست که برای نمایش فرکانس یک سیگنال الکتریکی تناوبی استفاده میشود. فرکانس مترها در انواع مختلف دیجیتالی و انالوگ تولید میشوند که برخی از آن ها برای اندازه گیری فرکانس های پایین تا 900 هرتز استفاده می گردند .این دستگاه با متوازن قرار دادن دو نیروی متضاد عمل می کند و تغییر در فرکانس ، به علت تغییر در این تعادل ، می تواند توسط انحراف یک عقربه در مقیاس اندازه گیری نشان داده شود . این دستگاه دو سیم پیچ دارد که برای فرکانس های متفاوت تنظیم شده است و عقربه ای که توانایی حرکت دارد .

فرکانس متر یکی از ابزارهای مهم در بخشهای مختلف سیستم های الکترونیکی و مخابراتی است. نکته مهم در پیاده سازی این ابزار توجه به محل استفاده و نیز محدوده فرکانس مورد نظر می باشد .

دسته بندی ها