جستجو
Filters
Close

فرکانس متر

فرکانس متر

فرکانس متر یکی از ابزارهای مهم که در بخشهای مختلف سیستم های الکترونیکی و مخابراتی می باشد.فرکانس متر وسیله ای برای نمایش فرکانس یک سیگنال الکتریکی تناوبی است.فرکانس مترها انواع مختلفی دارند که برخی از آن ها برای اندازه گیری فرکانس های پایین تا 900 هرتز استفاده می گردند .این دستگاه با متوازن قرار دادن دو نیروی متضاد عمل می کند و تغییر در فرکانس ، به علت تغییر در این تعادل ، می تواند توسط انحراف یک عقربه در مقیاس اندازه گیری نشان داده شود . این دستگاه دو سیم پیچ دارد که برای فرکانس های متفاوت تنظیم شده است و عقربه ای که توانایی حرکت دارد .

این ابزار می تواند به صورت آنالوگ یا دیجیتال پیاده سازی گردد. نکته مهم در پیاده سازی این ابزار توجه به محل استفاده و نیز محدوده فرکانس مورد نظر می باشد .

انواع فرکانس متر :

 

دسته بندی ها